فرم درخواست همكاری با آ‍‍‍ژانس هواپيمايی دلتابان(مدیر رزرواسیون)


مشخصات فردی

 

محل سکونت

 

سوابق تحصیلی

 

آشنایی با زبان خارجی

 

آشنایی با کامپیوتر

 

با كداميك از تخصص‌های زير آشنايي داريد

 

به هر یک از موارد مقابل، چه درصدی به خود امتیاز می دهید؟

 

سوابق شغلی

 

سفر خارجی

 

تاییدیه حسن انجام کار

 

تایید هویت انسانی