فرم درخواست همكاری با آ‍‍‍ژانس هواپيمايی دلتابان(برنامه نویس)


مشخصات فردی

 

محل سکونت

 

سوابق تحصیلی

 

آشنایی با زبان خارجی

 

آشنایی با کامپیوتر

 

به هر یک از موارد مقابل، چه درصدی به خود امتیاز می دهید؟

 

سوابق شغلی

 

سفر خارجی

 

تاییدیه حسن انجام کار

 

تایید هویت انسانی