تورهای انفرادی اروپا


ردیف نام تورها قیمت ایرلاین تاریخ حرکت
1

تور اقتصادی 4 شب و 5 روز سوئیس(4شب زوریخ)

790 یورو پنج شنبه های هر هفته
2 تور 4 شب و 5 روز سوئیس(4شب لوزان) 1.090 یورو پنج شنبه های هر هفته
3 تور 7 شب و 8 روز سوئیس+فرانسه(4شب لوزان+3شب پاریس) 1.675 یورو پنج شنبه های هر هفته
4 تور 7 شب و 8 روز سوئیس+اسپانیا(4شب لوزان+3شب بارسلون) 1.675 یورو پنج شنبه های هر هفته
5 تور 7 شب و 8 روز سوئیس+فرانسه(4شب لوزان+3شب نیس) 1.555 یورو پنج شنبه های هر هفته
6 تور 4 شب و 5 روز سوئیس(4شب لوگانو) 1.090 یورو چهارشنبه های هر هفته
7 تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ایتالیا(4شب لوگانو+2شب میلان) 1.425 یورو چهارشنبه های هر هفته
8 تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ایتالیا(4شب لوگانو+2شب ونیز)  1.675 یورو چهارشنبه های هر هفته
9 7تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ایتالیا(4شب لوگانو+2شب فلورانس)  1.495 یورو چهارشنبه های هر هفته
10 تور 4 شب و 5 روز سوئیس(4شب زوریخ) 1.090 یورو پنج شنبه های هر هفته
11 تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ هلند(4شب زوریخ+2شب آمستردام) 1.650 یورو پنج شنبه های هر هفته
12 تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ چک(4شب زوریخ+2شب پراگ) 1.450 یورو پنج شنبه های هر هفته
13 تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ آلمان(4شب زوریخ+2شب مونیخ) 1.425 یورو پنج شنبه های هر هفته
14 تور 6 شب و 7 روز سوئیس+ دانمارک(4شب زوریخ+2شب کپنهاگ) 1.665 یورو پنج شنبه های هر هفته